بازدید : 590 نفر


گروه تلگرام 430روز قبل

آدرس کانال : Emperatouri @

آیدی مدیر کانال: Mahdiiiafifi @


توضیحات کانال :

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{قوانین گروه ؛}}}}}}}}}}}}}}}}}

??هشدار جدی??

هرگونه پست های +18ممنوع درصورت مشاهده =ریپورت

《لینک =ریمو?》

《《دعوا =ریمو?》》

《ممبر دزدی=ریمو?》

《پی وی بدون اجازه شخص=ریمو》


عضویت در کانال تماس با مدیر کانال گزارش تخلف
برچسب ها:
توجه : سایت سیتی کانال هیچ مسئولیتی در قبال محتوای این کانال ندارد.
#