زبان


زبان 58روز قبل

آموزش زبان ایتالیایی از […]

بازدید : 24 نفر
زبان, ویژه 72روز قبل

گروه آموزش خصوص زبان […]

بازدید : 80 نفر
زبان, ویژه 75روز قبل

موسسه آموزش زبانهای خارجی

بازدید : 60 نفر
زبان, ویژه 87روز قبل

آموزش صحیح و اصولی […]

بازدید : 82 نفر
زبان 105روز قبل

کانالی جهت معرفی مترجمان […]

بازدید : 71 نفر
زبان 189روز قبل

Bilingual Children Training (BCT) […]

بازدید : 202 نفر
زبان 191روز قبل

ترجمه فارسی به انگلیسی […]

بازدید : 223 نفر
زبان 200روز قبل

این کانال توسط جمعی […]

بازدید : 195 نفر
زبان 296روز قبل

با همراه شدن با […]

بازدید : 292 نفر
کانال لغات تافل
زبان, ویژه 302روز قبل

بهترین مرجع منابع آزمونها […]

بازدید : 643 نفر
لیست کانال های تلگرام آموزش زبان آلمانی
زبان 326روز قبل

آموختن زبان و دانستن […]

بازدید : 1082 نفر
کانال گرامر زبان انگلیسی
زبان 346روز قبل

زبان انگلیسی به عنوان […]

بازدید : 4012 نفر
#